Úřední deska

Obec Doloplazy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.11.2017 návrh rozpočtu na rok 2018
29.03.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1-2017 o nočním klidu
01.01.2017 závěrečný účet a přezkoumání rok 2017
25.09.2014 Obecně závazná vyhláška č.1-2014
01.01.2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2-2011
13.12.2011 Obecně závazná vyhláška č.1-2011 o místním poplatku ze psů
24.02.2009 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1-2009
24.02.2009 Soubor změn Územního plánu obce Doloplazy č.II
19.09.2007 Vyhláška č.1-2007 -o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a o nakládání se stavebním odpadem obce Doloplazy č.I
14.02.2006 Vyhláška č.1-2006_Změna_územního_plánu_obce_Doloplazy