Úřední deska

Obec Doloplazy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.09.2020 rozpočtové opatření č.5
24.09.2020 11.10.2020 OOP Př DZ "Oprava propustku 4365-P" Vacanovice - Svésedlice
23.09.2020 14.10.2020 Výzva k provedení ořezu
17.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
01.09.2020 10 - zápis schůze zastupitelstva 25.8.2020
01.09.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
18.08.2020 04.10.2020 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
03.08.2020 04.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
15.07.2020 Veřejnoprávní smlouva - 2020 - Charita
01.07.2020 Veřejnoprávní smlouva - 2020 - SDH Doloplazy