Úřední deska

Obec Doloplazy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.02.2019 Doloplazy, směr Tršice úpravy DTS, kNN, vNN
13.02.2019 03.04.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání k realizaci stavby elektro rozvodů v části obce, od středu obce směrem na Tršice.
06.08.2018 Obecně závazná vyhláška č.1-2018 komunální odpady
29.03.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1-2017 o nočním klidu
25.09.2014 Obecně závazná vyhláška č.1-2014
01.01.2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2-2011
13.12.2011 Obecně závazná vyhláška č.1-2011 o místním poplatku ze psů
24.02.2009 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1-2009
24.02.2009 Soubor změn Územního plánu obce Doloplazy č.II
19.09.2007 Vyhláška č.1-2007 - změna územního plánu obce Doloplazy č.I