Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 Obec Bítov
03.05.2021 Žádost o vyvěšení nařízení města Bílovec na úřední desce
03.05.2021 Rozpočtové opatření 1/2021 SOB
28.04.2021 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
26.04.2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
13.04.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021.
18.03.2021 Oznámení o zveřejnění na elektronické účetní desce 1/2021.
18.03.2021 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2020.
11.01.2021 Smlouva č. 2020KP02 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Jana Haftová
05.01.2021 Plnění rozpočtu za rok 2020.