Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
26.07.2021 Závěrečný účet SOB za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2020.
26.07.2021 Rozpočtové opatření 2/2021 SOB
27.05.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021.
03.05.2021 Rozpočtové opatření 1/2021 SOB
13.04.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021.
18.03.2021 Oznámení o zveřejnění na elektronické účetní desce 1/2021.
18.03.2021 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2020.
11.01.2021 Smlouva č. 2020KP02 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Jana Haftová
05.01.2021 Plnění rozpočtu za rok 2020.
05.01.2021 ROZPOČET OBCE BÍTOV NA ROK 2021.