Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
10.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
20.12.2021 ROZPOČET NA ROK 2022 - SOB
02.11.2021 Pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci občanům obce Bítov na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech..pdf
26.07.2021 Závěrečný účet SOB za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2020.
18.03.2021 Oznámení o zveřejnění na elektronické účetní desce 1/2021.
18.03.2021 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2020.
04.01.2021 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SOB 2022-2025
06.04.2020 Opatření obecné povahy
02.09.2019 Opatření obecné povahy
04.04.2019 Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212