Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.01.2021 Smlouva č. 2020KP02 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Jana Haftová
09.11.2020 Smlouva č. 2020KP01 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci
04.08.2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
29.10.2019 Smlouva č 04621961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.