Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.01.2021 ROZPOČET OBCE BÍTOV NA ROK 2021.
04.01.2021 PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HČ na rok 2021
04.01.2021 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SOB 2022-2025
04.01.2021 ROZPOČET SOB NA ROK 2021
09.11.2020 Smlouva č. 2020KP01 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci
04.08.2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
29.07.2020 Opatření obecné povahy
05.06.2020 Závěrečný účet SOB za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
06.04.2020 Opatření obecné povahy
23.01.2020 Plnění rozpočtu za rok 2019.