Úřední deska

Obec Zubčice

* Žádost o uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona – aktualizace k 1.2.2023 - Zubčice

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 01.03.2023
  • 31.01.2024

« Veřejné vyhlášky