Úřední deska

Obec Zubčice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
13.09.2017 oznámení o zahájení řízení - jednání: odejmutí vlastnického práva k pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Zubči
13.09.2017 usnesení o ustanovení opatrovníka: odejmutí vlastnického práva k pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Zubčice,