Úřední deska

Obec Zubčice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.09.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.09.2017 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci Zubčice
14.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
13.09.2017 oznámení o zahájení řízení - jednání: odejmutí vlastnického práva k pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Zubči
13.09.2017 usnesení o ustanovení opatrovníka: odejmutí vlastnického práva k pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Zubčice,
11.09.2017 oznámení o zasedání zastupitelstva kraje
05.09.2017 informace o počtu a sídlech volebních okrsků
04.07.2017 oznámení o zveřejnění závěrečného účtu - Obec zubčice, DSO Poluška
16.02.2017 oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření - Obec zubčice, DSO Poluška a ZŠ a MŠ Zubčice