Úřední deska

Obec Zubčice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.05.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
27.05.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2020 Oú Zubčice
27.05.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
21.04.2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
29.01.2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2 0 2 1 - ZVEŘEJNĚNÍ
07.01.2021 Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
03.12.2020 Oznámení - cena stočného za rok 2021
28.07.2020 Opatření obecné povahy
02.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 Oú Zubčice
03.04.2020 Opatření obecné povahy