Úřední deska

Obec Zubčice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.05.2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25.05.2020 Dopis MPSV - Covid 19
27.04.2020 Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn
22.04.2020 VV_Veřejné projednání návrhu ÚZP Věžovatá Pláně
22.04.2020 Chci pomoct, kamarád na telefonu
03.04.2020 Opatření obecné povahy
24.03.2020 Látkové roušky - Charita Kaplice
24.03.2020 Látkové roušky - Charita Kaplice
20.02.2020 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2 0 2 0 - zveřejnění
16.01.2020 Informace k dani z nemovitosti