Úřední deska

Obec Prosenická Lhota

DOKUMENTY Z ÚŘADU

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.05.2019 30.05.2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 980/1 v kú Prosenická Lhota
26.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
26.04.2019 27.05.2019 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné
17.04.2019 Informace o zveřejnění dokumentů