Úřední deska

Obec Prosenická Lhota

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.05.2018 GIS - Středočeský kraj
16.05.2018 Oznámení pověřence
07.05.2018 23.05.2018 OOP Stanovení přechodného DZ Křečovice - kanalizace (objízdná trasa)
02.05.2018 02.06.2018 Žádost o zveřejnění pozemků k pronájmu
25.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
20.04.2018 31.08.2018 Ceny vodné - vodovod Suchdol
11.04.2018 Usnesení č. 29 ze dne 4.4.2018
26.03.2018 111EX 10772/11-81 dražební vyhláška,82 prův.d.
02.03.2018 28.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
28.02.2018 28.02.2019 Neznámí vlastníci - aktualizace k 1.2.2018