Úřední deska

Obec Oldřiš

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.09.2022 10.10.2022 Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Oldřiš
23.09.2022 10.10.2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich
23.09.2022 04.10.2022 Pozvánka na schůzi DSO Oldřiš - Borová
29.08.2022 NIV - Oldřiš
17.08.2022 Okruh údajů, které může správce poplatků zjistit automatizovaným způsobem
13.07.2022 22.10.2022 upozornění na ochranné pásmo vedení vysokého napětí - růst dřevin pod ním
27.06.2022 31.03.2023 Oznámení o osvobození od psrávních poplatků - LEX Ukrajina
17.03.2022 01.12.2022 Cena stočného pro kalendářní rok 2022
15.09.2021 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
06.01.2021 31.01.2023 Informace dle zák. 250/2000 Sb._ZSO Borovsko-informace o schváleném rozpočtu 2022 a SVR 2022- 2025