Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.08.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
07.08.2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
31.07.2018 03.09.2018 Nabídka nepronajatého majetku_Státní pozemkový fond
24.07.2018 16.11.2018 Upozornění vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásno vedení vysokého napěstí přenosové soustavy V413 k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.07.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Oldriš a pro volby do 1/3 Senátu PČR
18.07.2018 07.10.2018 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Oldřiš pro volby do zastupitelstev obcí 2018 a pro volby do 1/3 Senátu PČR
18.07.2018 07.10.2018 Informace voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oldřiš a do 1/3 Senátu PČR
10.07.2018 07.10.2018 Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
02.07.2018 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - ZSO Borovsko - Závěrečný účet
18.06.2018 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - AZASS - závěrečný účet