Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.06.2018 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - AZASS - závěrečný účet
14.06.2018 05.10.2018 Stanovení počtu členů ZO Oldřiš na volební období 2018 - 2022
12.06.2018 28.06.2018 Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí Vodovody Poličsko za rok 2017
08.06.2018 25.06.2018 Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ZSO Borovsko za rok 2017
27.03.2018 31.03.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
27.03.2018 31.03.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a M
28.02.2018 Úřad pro zastupování státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
22.12.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Obec Oldřiš, Základní škola Oldřiš a mateřská škola Oldřiš
21.12.2017 01.01.2019 Informace dle zákona 250/2000 Sb. - ZSO Borovsko
05.12.2017 05.12.2018 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí AZASS - -rozpočet a výhled