Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
10.12.2019 15.01.2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) ZŠ Oldřiš na roky 2021-2023
10.12.2019 15.01.2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ( plánu) MŠ Oldřiš na roky 2021-2023
06.12.2019 17.12.2019 Informace o veřejném zasedání zastupitelstva obce
06.12.2019 19.12.2019 Pozvánka na schůzi DSO Oldřiš - Borová
04.12.2019 21.12.2019 Návrhu rozpočtu na rok 2020 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí ZSO Borovsko
04.12.2019 21.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
04.12.2019 21.12.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice II. a III. třídy
02.12.2019 19.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Oldřiš-Borová
25.11.2019 17.12.2019 Návrh sřednědobého rozpočtového výhledu obce Oldřiš na rok 2021-2022