Úřední deska

Obec Oldřiš

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.05.2024 09.06.2024 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
13.05.2024 03.06.2024 Návrh závěrečného účtu obce Oldřiš za rok 2023
13.05.2024 30.05.2024 OOP - PÚP - I/34 BOROVÁ PRŮTAH- PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ
13.05.2024 22.05.2024 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do EP 2024
13.05.2024 22.05.2024 Pozvánka na schůzi DSO Oldřiš - Borová
07.05.2024 29.05.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060953366
07.05.2024 24.05.2024 Vodovody Poličsko - Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2023
30.04.2024 DSO Oldřiš - Borová, Návrh závěrečného účtu za r. 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023
29.04.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
23.04.2024 09.06.2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024