Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.10.2019 24.10.2019 Infromace o konání zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš
07.10.2019 23.10.2019 Informace o dispozici s majetkem - záměr prodat p.p.č. 2584/4 v k.ú. Oldřiš u Poličky
07.10.2019 23.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
18.09.2019 18.11.2019 ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění stromoví
22.08.2019 NIV - Oldřiš
21.08.2019 20.12.2019 Upozornění vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásno vedení vysokého napěstí přenosové soustavy V413 k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17.07.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - ZSO Borovsko - Závěrečný účet
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
03.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy- kůrovec