Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.11.2017 Rozpočet svazku obcí AZASS a Střednědobý výhled rozpočtu na 2019 - 2022
15.11.2017 Mikroregion Poličsko -Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2019 - 2021
15.11.2017 Kraj Smetany a Martinů - Návrh rozpočtu a střednědobý výhled na 2019 - 2021
15.11.2017 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí AZASS
08.11.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Vodovody Poličsko
08.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02.11.2017 USNESENÍ k uspokojení pohledávky
10.10.2017 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
07.09.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
30.06.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - DSO Oldřiš-Borová - závěrečný účet