Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.04.2018 26.04.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
27.03.2018 31.03.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
27.03.2018 31.03.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a M
28.02.2018 Úřad pro zastupování státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
22.12.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Obec Oldřiš, Základní škola Oldřiš a mateřská škola Oldřiš
21.12.2017 01.01.2019 Informace dle zákona 250/2000 Sb. - ZSO Borovsko
05.12.2017 05.12.2018 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí AZASS - -rozpočet a výhled
08.11.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Vodovody Poličsko
10.10.2017 11.10.2020 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
30.06.2017 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - DSO Oldřiš-Borová - závěrečný účet