Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.01.2020 10.02.2020 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za rok 2018, 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
17.12.2019 17.12.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí AZASS - -rozpočet a výhled
11.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
10.12.2019 29.02.2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) ZŠ Oldřiš na roky 2021-2023
10.12.2019 29.02.2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ( plánu) MŠ Oldřiš na roky 2021-2023
22.08.2019 NIV - Oldřiš
17.07.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - ZSO Borovsko - Závěrečný účet
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
03.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy- kůrovec