Úřední deska

Obec Oldřiš

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
31.01.2023 26.02.2023 stanovení termín u sčítání zvěře v honitbách Pardubického kraje pro rok 2023
30.01.2023 16.02.2023 Informace o záměru dispozice s majetkem - zřízení věcného břemene k pozemku 1024/1
17.01.2023 17.02.2023 Informace o záměru dispozice s majetkem
01.01.2023 02.01.2024 Opatření obecné povahy 1/2022
16.12.2022 17.12.2023 Cena stočného pro kalendářní rok 2023
29.08.2022 NIV - Oldřiš
17.08.2022 Okruh údajů, které může správce poplatků zjistit automatizovaným způsobem
27.06.2022 31.03.2023 Oznámení o osvobození od psrávních poplatků - LEX Ukrajina
23.09.2020 25.09.2023 VPS - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Prodloužení vodovodního řadu
21.09.2020 23.09.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Přeložení vodovodního řádu