Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.05.2020 15.06.2020 Veřejná vyhláška - územní souhlas - záměr umístění stavby
25.05.2020 10.06.2020 Mikroregion Poličsko - návrh Závěrečného účtu za r. 2019, Přezkum hospodaření za r. 2019 a Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikreregionu Poličsko
25.05.2020 10.06.2020 Kraj smetany a Martinů - návrh Závěrečného účtu za rok 2019, Přezkum hospodaření za rok 2019 a pozvánka na valnou hromadu KSM
02.03.2020 NIV - Oldřiš
17.12.2019 17.12.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí AZASS - -rozpočet a výhled
11.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
17.07.2019 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - ZSO Borovsko - Závěrečný účet
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
26.06.2019 11.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
03.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy- kůrovec