Úřední deska

Obec Oldřiš

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
12.10.2020 23.10.2020 Pozvánka na schůzi DSO Oldřiš-Borová
12.10.2020 22.10.2020 Informace o konání Zastupitelstva obce Oldřiš
07.10.2020 23.10.2020 Informace o dispozici s majetkem - záměr prodeje
01.10.2020 22.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pk č. 3/2020
23.09.2020 25.09.2023 VPS - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Prodloužení vodovodního řadu
21.09.2020 23.09.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Přeložení vodovodního řádu
21.09.2020 23.09.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Přeložení vodovodního řádu II.
03.09.2020 NIV - Oldřiš
01.09.2020 02.11.2020 Nabídka stavebních pozemků v obci
01.07.2020 Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - ZSO Borovsko - Závěrečný účet