Úřední deska

Obec Oldřiš

Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů

Informace dle zákona 250/2000 Sb.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 26.06.2019
  • 31.07.2023

« Informace dle zákona 250/2000 Sb.