Úřední deska

Obec Mysločovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.09.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 19 z 11. 9. 2023
18.09.2023 26.09.2023 Obec Mysločovice - Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
18.09.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 18 z 11. 9. 2023
12.09.2023 28.09.2023 Obec Mysločovice - Opatření obecné povahy č. 1/2023 Změna č. 2 Územního plánu Mysločovice
21.08.2023 01.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí
14.08.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 17 z 7. 8. 2023
10.08.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 16 z 7. 8. 2023
19.07.2023 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2022
19.07.2023 DSO Mikroregion Žídelná - Informace ke schválenému rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2023
14.07.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 15 z 10. 7. 2023