Úřední deska

Obec Mysločovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.06.2024 12.07.2024 Zlínský kraj - Zahájení řízení udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin podle ustanovení § 56 odst. odst. 2 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (kočka divoká)
03.06.2024 19.06.2024 Magistrát města Zlína - Prodloužení platnosti stavebního povolení vč. prodloužení lhůty pro dokončení stavby (Mysločovice - odkanalizování)
27.05.2024 01.01.2025 Český úřad zeměměřický a katastrální - Výzva krajských úřadů vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury
24.05.2024 Obec Mysločovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
22.05.2024 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 9 z 13. 5. 2024
21.05.2024 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 8 z 13. 5. 2024
11.05.2024 DSO Mikroregion Žídelná - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
25.04.2024 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 7 z 15. 4. 2024
25.04.2024 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 6 z 15. 4. 2024
17.04.2024 DSO Mikroregion Žídelná - Rozpočet pro rok 2024