Úřední deska

Obec Mysločovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.01.2023 07.02.2023 Obec Mysločovice - Program VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
27.01.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 2 z 9. 1. 2023
23.01.2023 24.01.2026 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2023-5
18.01.2023 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 1 z 9. 1. 2023
21.12.2022 Obec Mysločovice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Mysločovice 2024-2025
21.12.2022 Obec Mysločovice - Rozpočet obce Mysločovice na rok 2023
07.12.2022 DSO Mikroregion Žídelná - Návrh rozpočtu na rok 2023
10.11.2022 01.01.2024 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2022, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021
03.08.2022 DSO Mikroregion Žídelná - Informace ke schválenému rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2022
13.06.2022 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021