Úřední deska

Obec Mysločovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.05.2022 08.06.2022 Magistrát města Zlína - Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejnou účelovou komunikaci
11.05.2022 DSO Mikreregion Žídelná - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
09.05.2022 Obec Mysločovice - Závěrečný účet za rok 2021
04.05.2022 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 9 z 2. 5. 2022
28.04.2022 29.05.2022 Moravská vodárenská, a. s. - Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2021
27.04.2022 27.05.2022 Obec Mysločovice - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
26.04.2022 26.05.2022 Finanční úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška + informace k placení daň z nemovitých věcí na rok 2022
06.04.2022 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 8 z 4. 4. 2022
06.04.2022 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 7 z 4. 4. 2022
11.03.2022 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 6 z 7. 3. 2022