Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.11.2017 Obec Mysločovice - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
28.11.2017 Obec Mysločovice - Rozpočet na rok 2018
26.06.2017 DSO Mikroregion Žídelná - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2017 - 2020 a Schválená účetní závěrka DSO a závěrečný účet DSO Mikroregionu Žídelná za rok 2016
15.05.2017 Obec Mysločovice - Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2016 + vyjádření zastupitelstva obce
03.04.2017 DSO Mikroregion Žídelná - Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žídelná pro rok 2017
20.01.2017 21.01.2020 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo VPS-2017-7
20.01.2017 21.01.2020 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo VPS-2017-5
09.09.2016 10.09.2019 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo VPS-2016-09
27.01.2016 27.01.2019 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo VPS-2016-05
27.08.2015 31.12.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostaečně určitě