Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.03.2019 DSO Mikroregion Žídelná - Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
24.04.2018 Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žídelná na rok 2018
24.04.2018 Schválená účetní závěrka a Závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná za rok 2017
26.06.2017 DSO Mikroregion Žídelná - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná 2017 - 2020 a Schválená účetní závěrka DSO a závěrečný účet DSO Mikroregionu Žídelná za rok 2016
27.08.2015 31.12.2029 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostaečně určitě
27.09.2012 Ministerstvo zdravotnictví ČR - Nové mimořádné opatření, které upravuje pozvolné uvolnění trhu s lihovinami o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, vč. tuzemáku a kozumního lihu