Úřední deska

Obec Mysločovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.11.2021 Vláda české republiky - Usnesení o vyhlášení nouzového stavu od 26. 11. 2021
15.09.2021 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2. 4. 2020 ve znění opatření ze dne 27. 7. 2020
01.07.2021 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020
16.04.2021 DSO Mikroregion Žídelná - Informace o Schváleném rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná pro rok 2021
21.02.2020 01.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Neznámí vlastníci nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k 1. 2. 2020 - obce v okrese Zlín
02.09.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (zalesňování)
26.04.2019 DSO Mikroregion Žídelná - informace k střednědobému výhledu rozpočtu 2020-2023
04.04.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212
27.09.2012 Ministerstvo zdravotnictví - Nové mimořádné opatření, které upravuje pozvolné uvolnění trhu s lihovinami o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, vč. tuzemáku a kozumního lihu