Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.11.2017 R43 - návrh rozpočtu na rok 2018
16.11.2017 Volby prezidenta ČR
16.11.2017 JPÚ - Petrůvka, Bohdalov - opřesnění přídělů
10.11.2017 SV Moravskotřebovska - návrh rozpočtu na r. 2018
10.11.2017 Návrh územního plánu Malíkov
07.11.2017 Opatření obecné povahy
20.10.2017 Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění a rekonstrukce přídělů - k.ú. Pěčíkov, k.ú. Petrůvka
06.10.2017 Kotlíkové dotace aktuálně
21.09.2017 MZ - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
06.09.2017 ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem