Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.03.2020 08.04.2020 Záměr obce-pronájem prostor k podnikání
23.03.2020 08.04.2020 Rozhodnutí o povolení úplné a částečné uzavírky
16.03.2020 06.04.2020 Sbírka zákonů-Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
16.03.2020 06.04.2020 Rozhodnutí o omezení provozu obecního úřadu
03.03.2020 Výzva pro občany - Nedostatečně identifikovaní vlastníci
13.01.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů roz.opatření - Svazek obcí pro výstavbu rychl.komunikace R43
10.01.2020 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 - Charita Moravská Třebová
30.12.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření - DSO Technické služby Malá Haná
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.12.2019 30.06.2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Stará Trnávka