Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.03.2021 17.03.2021 Řád veřejného pohřebiště obce Městečko Trnávka
26.02.2021 03.04.2021 Oznámení ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
25.02.2021 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
25.02.2021 14.04.2021 Oznámení - společné jednání o návrhu Územního plánu Vrážné
24.02.2021 12.03.2021 Záměr obce prodej částí pozemků k.ú. Pěčíkov
24.02.2021 12.03.2021 Záměr obce prodej pozemku p.č. 441 v k.ú. Městečku Trnávce
24.02.2021 12.03.2021 Záměr obce bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Pěčíkov
12.02.2021 18.03.2021 Dražební vyhláška nemovitost v k.ú. Městečko Trnávka
02.02.2021 06.03.2021 Projednání návrhu zadání ÚP Vranová Lhota
15.01.2021 11.01.2022 Rozpočtové opatření č. 5-2020