Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.09.2020 11.10.2020 Záměr obce - pronájem prostor k podnikání
23.09.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020
23.09.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020
21.09.2020 22.10.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčíkov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
18.09.2020 Mimořádné opatření - omezení na akcích
16.09.2020 Mimořádné opatření - roušky
16.09.2020 28.02.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16.09.2020 03.10.2020 Pověření ke vstupu na pozemky - kompexní pozemkové úpravy Radkov
16.09.2020 05.10.2020 Informace voličům k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje
14.09.2020 06.10.2020 Pozvánka na členskou schůzi-Skup.vodovod Moravskotřeboska