Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.05.2019 03.06.2019 VHOS - kanalizace r. 2018
03.05.2019 17.06.2019 návrh - oznámení společného jednání o návrhu
03.05.2019 17.06.2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka
03.05.2019 27.05.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přední Arnoštov - oznámení o zahájení řízení a pozvá
02.05.2019 02.07.2019 Nabídka nepronajatého majetku
25.04.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
25.04.2019 31.12.2019 Informace spolkům
15.04.2019 31.05.2019 SPÚ - zahájení řízení o KPÚ k.ú. Pěčíkov
04.04.2019 31.12.2022 MZE - opatření obecné povahy
15.03.2019 31.01.2020 Region MTJ - závěrečný účet za r. 2018