Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.03.2019 ÚZSVM - výzva
18.02.2019 30.06.2019 SPÚ - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
04.10.2018 Městečko Trnávka 08_2018
27.02.2018 ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem