Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.07.2019 20.08.2019 Sdělení a žádost o zveřejnění listin k VŘ na úřední desce obce
22.07.2019 Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko
11.07.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
11.07.2019 Oznámení obce Kostelec u Holešova
24.06.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14.06.2019 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2018
14.03.2019 Úprava č. 2 Střednědobého výhledu obce Kostelec u Holešova na roky 2019-2023
14.03.2019 Schválený rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2019
25.02.2019 Sdělení - NIV stav k 1.2.2019 (obec Kostelec u Holešova)
14.12.2018 OZV č. 6/2018 o zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství