Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.05.2019 06.06.2019 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2018
29.04.2019 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
25.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Zlínský kraj
11.04.2019 25.05.2019 Informace pro voliče cizince
10.04.2019 25.05.2019 Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
08.04.2019 25.05.2019 Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU
08.04.2019 25.05.2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14 dubnu 2019
25.03.2019 25.05.2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
25.03.2019 25.05.2019 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
25.03.2019 25.05.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí