Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.11.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
23.11.2020 Oznámení obce Kostelec u Holešova
20.11.2020 06.12.2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020
20.11.2020 06.12.2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
13.11.2020 31.12.2020 Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2021
04.11.2020 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko
14.10.2020 Roznodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1
14.10.2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020
09.10.2020 Krizová usnesení Vlády České republiky
06.10.2020 15.12.2020 Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021