Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.11.2019 31.12.2019 Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020