Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.02.2019 Sdělení - NIV stav k 1.2.2019 (obec Kostelec u Holešova)
14.12.2018 OZV č. 6/2018 o zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství
14.12.2018 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.12.2018 OZV č. 4/2018 o poplatku za likvidaci odpadů
14.12.2018 OZV č. 3/2018 o stanovení systému likvidace odpadů
14.12.2018 OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů