Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
31.07.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
11.07.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
24.06.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14.06.2019 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2018
14.03.2019 Úprava č. 2 Střednědobého výhledu obce Kostelec u Holešova na roky 2019-2023
14.03.2019 Schválený rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2019
14.12.2018 OZV č. 6/2018 o zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství
14.12.2018 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.12.2018 OZV č. 4/2018 o poplatku za likvidaci odpadů
14.12.2018 OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů