Úřední deska

Obec Hrusice

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před domem č.p. 5 (obchod) a je přístupná 24h denně.

Návrh rozpočtu obce Hrusice pro rok 2022

HRU-UD-064/2021 Návrh rozpočtu Obce Hrusice na rok 2022 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2022 a priorit obce na rok 2022.Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb.,o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2022. Rozpočet na rok 2022 bude projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání jako schodkový.Schodek bude kryt z přebytku minulých let. Obec Hrusice bude v roce 2022 pokračovat se splácením úvěru od ČS v kvartálních splátkách.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 26.11.2021
  • 15.12.2021

Zpět na seznam