Úřední deska

Obec Hrusice

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před domem č.p. 5 (obchod) a je přístupná 24h denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
02.12.2021 18.12.2021 Veřejná vyhláška - zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Ondřejov
30.11.2021 17.12.2021 Pozvánka na valnou hromadu DSO Ladův kraj, 16.12.2021
30.11.2021 17.12.2021 Ladův kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2026
30.11.2021 17.12.2021 Ladův kraj - Návrh rozpočtu na rok 2022
26.11.2021 31.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Hrusice pro roky 2022-2024
26.11.2021 15.12.2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Hrusice na roky 2022 - 2025
26.11.2021 15.12.2021 Návrh rozpočtu obce Hrusice pro rok 2022
15.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 04/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
15.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
15.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství