Úřední deska

Obec Hrusice

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před domem č.p. 5 (obchod) a je přístupná 24h denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.09.2021 Hrusice, Neznámý vlastník - stav k 1.8.2021, nedostatečně identifikované vlastnictví v KN
26.08.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí-osvobození podle § 4 odst.1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
09.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita