Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.11.2020 Smlouva č. 2020KP01 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci
04.08.2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
29.07.2020 Opatření obecné povahy
05.06.2020 Závěrečný účet SOB za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
06.04.2020 Opatření obecné povahy
23.01.2020 Plnění rozpočtu za rok 2019.
11.12.2019 Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
29.10.2019 Smlouva č 04621961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
30.09.2019 Rozpočtový výhled na roky 2019-2024.
30.09.2019 Smlouva o dílo č. 2019B02