Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.12.2019 Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
29.10.2019 Smlouva č 04621961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
30.09.2019 Rozpočtový výhled na roky 2019-2024.
30.09.2019 Smlouva o dílo č. 2019B02
02.09.2019 Opatření obecné povahy
04.04.2019 Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212
28.03.2019 Rozpočtový výhled pro období 2019-2022 SOB.
18.02.2019 Plnění rozpočtu roku 2018.
02.01.2018 Plnění rozpočtu za rok 2017.
02.01.2018 Plnění rozpočtu za rok 2016.