Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.05.2021 24.05.2021 Usnesení ZM24
05.05.2021 05.06.2021 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu/pachtu
28.04.2021 14.05.2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 456/2 a st. p. p. č. 277 v k. ú. Kamenický Šenov
28.04.2021 14.05.2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 245/4 v k. ú. Prácheň
28.04.2021 14.05.2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 99/6 (dle GP č. 1814/14/2021)
26.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - Spolek sympozia rytého skla, z.s.
22.04.2021 24.05.2021 Zveřejnění informace o účtovaných cenách vodného a stočného v roce 2020
21.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška
08.04.2021 12.05.2021 Sčítání 2021 - informace pro veřejnost
01.04.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021