Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.05.2019 220 EX 12811/17-24-EP nemov.,48-Sdělení,78-Usn.nař.dražby nem.,80-Žádost
27.05.2019 112EX 5376/16-157 draž.vyhl. el.
22.05.2019 129EX 5964/17-64 DV Dražební vyhláška