Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.03.2017 12.05.2017 167 EX 1899/07-112-dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 10
28.03.2017 13.04.2017 Žádost o vyvěšení písemnosti - Tomáš Černý, Adéla Kvapilová
27.03.2017 12.04.2017 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 625-5
27.03.2017 12.04.2017 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 533
27.03.2017 12.04.2017 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2466/4
27.03.2017 12.04.2017 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2137
27.03.2017 12.04.2017 Záměr prodeje bytu-Prácheň 186/5
27.03.2017 23.03.2018 Vyvěšení na úřední desku - schválený rozpočet pro rok 2017
22.03.2017 07.04.2017 Nákup nakladače s teleskopickým ramenem výložníku
20.03.2017 26.11.2017 Vyvěšení na úřední desku - Rozpočtový výhled 2018 - 2019