Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.05.2017 07.06.2017 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2397
22.05.2017 07.06.2017 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2116/4
22.05.2017 07.06.2017 Zveřejnění záměru splátkového prodeje a pronájmu pozemku p.č. 1582/1
22.05.2017 07.06.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, Prácheň
22.05.2017 07.06.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov
16.05.2017 21.06.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
11.05.2017 23.05.2017 Program ZM22
11.05.2017 27.05.2017 Veřejná vyhláška o možnosti pževzít písemnost
10.05.2017 24.03.2018 Vyvěšení na úření desku - rozpočtové opatření č. 1/2017
10.05.2017 25.05.2017 Novoborsko - Návrh závěrečného účtu 2016 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření