Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.02.2020 09.03.2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
21.02.2020 09.03.2020 Výběrové řízení
19.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace PRECIOSA - LUSTRY,a.s.
17.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
17.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - Zásady pro poskytování grantů pro rok 2020
14.02.2020 04.03.2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Městského úřadu Kamenický Šenov v oblasti poskytování informací podle zák.č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.02.2020 02.03.2020 usnesení ZM13
13.02.2020 02.03.2020 Výběrová řízení
13.02.2020 14.05.2020 § 20 13. 2. – 13. 5. 2020 - Kamenický Šenov
13.02.2020 02.03.2020 Výběrové řízení