Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.05.2020 Vyvěšení na úřední desku - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
25.05.2020 10.06.2020 Rozhodnutí o povolení lovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území RP Liberecko
13.05.2020 03.06.2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
04.05.2020 04.06.2020 Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele
27.04.2020 29.06.2020 Upozornění na neuhrazené poplatky za služby na údržbu hrobových míst na rok 2020
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
19.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace PRECIOSA - LUSTRY,a.s.
17.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
17.02.2020 Vyvěšení na úřední desku - Zásady pro poskytování grantů pro rok 2020
06.01.2020 Vyvěšení na úřední desku - schválený rozpočet pro rok 2020