Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.08.2017 Zápis-rozpočtová změna č. 2-2017
23.08.2017 Zápis-schválení návrhu rozpočtu na r. 2017
23.08.2017 Zápis-rozpočtová změna č. 1-2017
21.08.2017 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků st.p.č. 91/1, p.č. 420 a p.č. 419/1 vše v k.ú. Prácheň
18.08.2017 Žádost o vyvěšení opatření na úřední desce - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
14.08.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
02.08.2017 Usnesení o opakované dražbě - Exekutorský úřad Přerov
13.07.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 - základní školy KŠ
07.07.2017 Vyvěšení na úřední desku - Rozpočtové opatření č. 2/2017
07.07.2017 Závěrečný účet za rok 2016