Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.10.2019 opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na MK sídliště Pískovec, k.ú.Kamenický Šenov
14.10.2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
09.10.2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí p.č. 1772, části p.č. 1768 a část p.č. 1769/9 vše v k.ú. Kamenický Šenov
02.10.2019 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 6/2019
01.10.2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
30.09.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
02.09.2019 Opatření obecné povahy
02.09.2019 Veřejná vyhláška - oznámení
09.07.2019 Vyvěšení na úřední desku - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - TJ Jiskra Kamenický Šenov
04.07.2019 Vyvěšení na úřední desku - schválený závěrečný účet města za rok 2018