Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.10.2017 Návrh rozpočtu ZŠa MŠ Kamenický Šenov na rok 2018
19.10.2017 Návrh rozpočtu ZŠa MŠ Kamenický Šenov, Prácheň na rok 2018
10.10.2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1021/31 v k.ú. Kamenický Šenov
10.10.2017 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 461/1 v k.ú. Kamenický Šenov
06.10.2017 Dražební řád a dražební vyhláška
05.10.2017 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Exekutorský úřad Ústí nad Labem
04.10.2017 V-PS2017- OZNÁMENÍ- o době a místě konání voleb
20.09.2017 Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha
18.09.2017 Vyvěšení na úřední desku - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020
18.09.2017 Vyvěšení na úřední desku - Rozpočtové opatření č. 3/2017