Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.12.2018 Vyvěšení na úřední desku - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - TJ Jiskra Kamenický Šenov.
13.12.2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
13.12.2018 Zápis z elektronického hlasování výboru Svazku obcí Cyklostezka Varhany ze dne 30.11.2018 a 10.12.2018
11.12.2018 Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku "traktorového sypače v.č. 403"
10.12.2018 Zveřejnění návrhu OOP
10.12.2018 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Kamenický Šenov
10.12.2018 Dokumenty 124 EX 14090/16-132-Dražební vyhláška,133-Žádost o zveřej. DV
05.12.2018 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1682/29 v k.ú. Kamenický Šenov
05.12.2018 Zveřejnění záměru splátkového prodeje pozemku p.č. 1682/29 v k.ú. Kamenický Šenov
05.12.2018 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2466/4 v k.ú. Kamenický Šenov