Úřední deska

Město Kamenický Šenov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
09.12.2019 19.12.2019 Program ZM12
04.12.2019 23.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 6/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
04.12.2019 23.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
04.12.2019 23.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04.12.2019 23.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného
04.12.2019 23.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov 6/2010, ze dne 6.12.2010 , O místním poplatku z ubytovací kapacity
04.12.2019 23.12.2019 Zadávací dokumentace ŠL
04.12.2019 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 7/2019
03.12.2019 02.01.2020 Oznámení o uzavření Městského úřadu Kamenický Šenov