Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.02.2021 24.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav
11.02.2021 01.03.2021 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 98 o výměře cca 5 m2
28.01.2021 28.02.2021 Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
08.01.2021 Rozpočet na rok 2021
07.01.2021 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023
29.06.2020 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
04.06.2020 Okruh údajů s automatizovaným přístupem
28.05.2020 Závěrečný účet za rok 2019