Úřední deska

Obec Vranovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.10.2020 30.10.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 4 2020
20.10.2020 05.11.2020 OOP z důvodu akce: I/52 Nová Ves km 27,150-30,930 souvislá obnova krytu, II. etapa
20.10.2020 05.11.2020 VV_Vydání A1 ZÚR JMK a A2 ZÚR JMK - dopis obcím
19.10.2020 04.11.2020 Výběrové řízení na pozici Sekretářka – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
14.09.2020 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
01.09.2020 01.01.2024 ÚZSVM - Neznámí vlastníci - stav k 1.8.2020
31.07.2020 31.12.2022 MZe - Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212
29.06.2020 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice