Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
04.06.2021 25.06.2021 Záměr pronajmout
03.06.2021 03.07.2021 Závěrečný účet za rok 2020
02.06.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška -oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přopomínek
01.06.2021 14.06.2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Historie obce - dodávka a instalace mobiliáře"
01.06.2021 14.06.2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Projektová dokumentace - nástavba budovy ZŠ Vranovice"
31.05.2021 01.07.2021 Byla poskytnuta informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
31.05.2021 14.06.2021 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 793/6 o rozloze 597 m2
25.05.2021 25.06.2021 Byla poskytnuta informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
04.05.2021 02.09.2021 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
04.05.2021 04.05.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol