Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
12.01.2021 12.02.2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v budově ZŠ"
12.01.2021 27.01.2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava chodníků na ul. Nová"
08.01.2021 Rozpočet na rok 2021
07.01.2021 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023
01.09.2020 01.01.2024 ÚZSVM - Neznámí vlastníci - stav k 1.8.2020
31.07.2020 31.12.2022 MZe - Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212
29.06.2020 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
25.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
04.06.2020 Okruh údajů s automatizovaným přístupem