Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.05.2023 14.06.2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení vodoprávního řízení
22.05.2023 22.05.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
22.05.2023 22.05.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
15.05.2023 01.06.2023 Adresný záměr pronájmu nebytových prostor
05.05.2023 01.01.2024 Rozpočtové opatření č. 2/2023
02.05.2023 02.05.2024 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
25.04.2023 25.04.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
12.04.2023 01.11.2026 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
10.03.2023 01.01.2024 ÚZSVM - nedostatečně identifikovaní vlastníci
10.03.2023 01.01.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023