Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.06.2022 31.07.2022 Úplné znění ÚP Vranovice po změně č. 1
30.06.2022 31.07.2022 OOP - změna č. 1 ÚP Vranovice
30.06.2022 19.09.2022 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022
22.06.2022 23.07.2022 Byla poskytnuta informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
27.04.2022 28.04.2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
25.04.2022 26.04.2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
21.02.2022 31.12.2023 ÚZSVM - Neznámí vlastníci - stav k 1. 2. 2022
04.01.2022 Rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy