Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.09.2021 09.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15.09.2021 31.12.2022 MZe - Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
15.09.2021 01.10.2021 Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst. 1, zákona č. 1141992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
15.09.2021 05.10.2021 Záměr prodat část pozemku p.č. 2565/204
06.09.2021 31.12.2023 ÚZSVM - Neznámí vlastníci - stav k 1. 8. 2021
01.09.2021 01.12.2021 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
23.08.2021 09.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04.08.2021 09.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
04.05.2021 04.05.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
04.05.2021 04.05.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice