Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.09.2022 17.10.2022 Záměr pronajmout pozemek p.č. 3089
23.09.2022 09.10.2022 Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst. 1, zákona č. 1141992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
15.09.2022 31.10.2022 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Vranovice-Přibice
13.09.2022 23.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
12.08.2022 13.08.2023 Oznámení o nálezu věci
26.07.2022 26.07.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace SK Vranovice
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
27.04.2022 28.04.2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
25.04.2022 26.04.2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021