Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.04.2021 08.05.2021 Byla poskytnuta informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
07.04.2021 19.04.2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Intenzifikace přečerpávací stanice - ul. Pouzdřanská"
29.03.2021 13.04.2021 Cyklistická stezka Brno - Vídeň DSO - Závěrečný účet 2020
25.03.2021 29.04.2021 Oznámení o zahájení projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Vranovice, okres Brno - venkov zkráceným postupem
25.02.2021 31.12.2023 ÚZSVM - Neznámí vlastníci - stav k 1. 2. 2021
23.02.2021 24.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav
08.01.2021 Rozpočet na rok 2021
07.01.2021 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023
31.07.2020 31.12.2022 MZe - Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212
29.06.2020 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020