Úřední deska

Obec Vranovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.12.2023 23.12.2023 Oznámení záměru „RS 2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice"
05.12.2023 12.12.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2023
04.12.2023 31.12.2024 Ceník vodného na kalendářní rok 2024
04.12.2023 20.12.2023 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
04.12.2023 20.12.2023 Rozhodnutí JMK - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice
01.12.2023 19.12.2023 Cyklistická stezka Brno - Vídeň DSO - Návrh rozpočtu 2024 a Návrh SVR 2025-2026
29.11.2023 30.12.2023 Byla poskytnuta informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
27.11.2023 12.12.2023 Návrh rozpočtu obce Vranovice na rok 2024
27.11.2023 12.12.2023 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Vranovice na období 2025-2026
23.11.2023 11.12.2023 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Přísnotice