Úřední deska

Obec Třebotov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.03.2017 13.05.2017 Dražební řád a dražební vyhláška
21.03.2017 21.04.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemková parcela č. 502/34, k.ú. Třebotov
21.03.2017 06.04.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Rozšíření kapacit základní a mateřské školy Třebotov a stavba lapače tuků (lapol)“
02.03.2017 16.02.2020 Rozpočtový výhled obce pro rok 2018 - 2020
27.02.2017 30.03.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
16.12.2016 16.01.2018 Rozpočet obce pro rok 2017