Úřední deska

Obec Svatý Jan pod Skalou

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.05.2024 16.06.2024 Vyúčtování ceny vodného 2023
10.05.2024 10.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10.05.2024 10.06.2024 Volby do Evropského parlamentu - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
30.04.2024 01.06.2024 Zápis ze 14. zasedání ZO
29.04.2024 09.06.2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
29.04.2024 19.06.2024 Stavba tunelu - pasportizace studen
19.04.2024 10.06.2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08.03.2024 25.06.2024 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
05.01.2024 31.12.2024 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Sv. Jan pod Skalou v rámci provádění KoPÚ