Úřední deska

Obec Srbice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.09.2020 Zřízení telefonního čísla
21.09.2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
16.09.2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
09.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb
04.09.2020 veřejná vyhláška - obecné nakládání s povrchovými vodami
03.08.2020 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
03.08.2020 Stanovení počtu OVK
29.07.2020 Opatření obecné povahy
13.07.2020 KoPÚ Srbice - žádost o zveřejnění pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
24.06.2020 Závěrečný účet za rok 2019