Úřední deska

Obec Srbice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.08.2019 Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění.
21.08.2019 Žádost o vyvěšení aukční vyhlášky č. EAS/UTP/089/2019 na
21.08.2019 OOP - zákaz odběrů povrchových vod
21.08.2019 Veřejná vyhláška o zveřejnění a konání veřejného projednání 2aZÚR ÚK a VV URÚ
21.08.2019 Zákaz odběru povrchových vod
07.08.2019 Záměr k prodeji pozemků
17.06.2019 RO 4/2019
17.06.2019 Závěrečný účet za rok 2018
03.05.2019 RO 3/2019
08.04.2019 Opatření obecné povahy