Úřední deska

Obec Srbice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.05.2020 VV- Opatření obecné povahy - DZ-T- Srbice_III_25350
13.05.2020 Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb
13.05.2020 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
04.05.2020 Záměr k pronájmu pozemku
04.05.2020 Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele
04.05.2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
29.04.2020 Návrh na Závěrečný účet obce Srbice za rok 2019
24.02.2020 Smlouva fotbal 2020
27.01.2020 Smlouva hasiči 2020
17.01.2020 RO 8/2019