Úřední deska

Obec Srbice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.11.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
23.11.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
09.11.2020 oznámení - aktualizace ÚAP, výzva - potvrzení správnosti: 5.aktual.ÚAP ORP Teplice
09.11.2020 VV- Opatření obecné povahy - DZ- PŘ- SUS, Teplice, havárie apod_2021
29.07.2020 Opatření obecné povahy
13.07.2020 KoPÚ Srbice - žádost o zveřejnění pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
24.06.2020 Závěrečný účet za rok 2019
24.02.2020 Smlouva fotbal 2020
27.01.2020 Smlouva hasiči 2020
17.01.2020 RO 8/2019