Úřední deska

Obec Slezské Rudoltice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.06.2019 Záměr pronájmu 2 bytů v budově čp.115 ve Sl.Rudolticích (okál) - 25/2019
24.06.2019 Záměr pronájmu nebyt.prostor ve Sl.Rudolticích čp.7 (prodejna smíšeného zboží) - 24/2019
08.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Sl.Rudoltice TJ Sl.Rudoltice na rok 2019
04.04.2019 Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - 8/2019
16.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sl.Rudoltice r.2018 - 14/2018
03.05.2017 Rozpočty,rozp.opatření,výhledy rozpočtů a závěr.účty Mikroregionů,dobr.svazků,přísp.org. jsou zveřejněny na web.stránkách obce Sl.Rudoltice v záložce Rozpočty Mikroregionů,DSO,PO a do listinné podoby lze nahlédnout v úřední hodiny na OÚ Sl.Rudoltice - 26
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sl.Rudoltice na rok 2017 - 18/017
06.04.2017 Smlouvy Mikroregionu Krnovsko - 14/2017
14.02.2017 Rozpočet,rozp.opatření a střednědobý výhled rozpočtu obce a závěrečný účet obce Sl.Rudoltice jsou zveřejněny na webových stránkách obce v záložce rozpočty a do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Sl.Rudoltice v úřední hodiny-6/2017
04.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sl.Rudoltice na rok 2016 - 12/2016