Úřední deska

Obec Slezské Rudoltice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.02.2020 Dražební vyhláška - 5/2020
14.02.2020 Obec Slezské Rudoltice hledá kronikáře obce - 4/2020
04.02.2020 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu - 3/2020
10.12.2019 Opatření obecné povahy - 42/2019
02.09.2019 Opatření obecné povahy MZe - 31/2019
08.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Sl.Rudoltice TJ Sl.Rudoltice na rok 2019
04.04.2019 Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - 8/2019
16.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sl.Rudoltice r.2018 - 14/2018
03.05.2017 Rozpočty,rozp.opatření,výhledy rozpočtů a závěr.účty Mikroregionů,dobr.svazků,přísp.org. jsou zveřejněny na web.stránkách obce Sl.Rudoltice v záložce Rozpočty Mikroregionů,DSO,PO a do listinné podoby lze nahlédnout v úřední hodiny na OÚ Sl.Rudoltice - 26
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sl.Rudoltice na rok 2017 - 18/017