Úřední deska

Obec Přibice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
07.12.2023 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „RS 2 VRT Modřice – Šakvice - Rakvice“
06.12.2023 Obec Přibice: Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
05.12.2023 VaK Břeclav: Ceník vodného na kalendářní rok 2024
01.12.2023 Cyklistická stezka Brno - Vídeň, DSO: Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026
24.11.2023 Sdružení obcí Čistá Jihlava: Návrh rozpočtu na rok 2024
20.11.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
20.11.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
20.11.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
20.11.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
20.11.2023 Návrh rozpočtu obce Přibice na rok 2024