Úřední deska

Obec Přední Výtoň

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
06.10.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Pasečná
02.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
26.09.2017 Rozpočtové opatření č. 10/2017
20.09.2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017
20.09.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017
11.09.2017 Oznámení o zamýšleném převodu- k. ú. Přední Výtoň, Pasečná, Jasánky
16.07.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017
06.06.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
06.06.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017
14.05.2017 Rozpočtová opatření č. 1 - 4/2017