Úřední deska

Obec Přední Výtoň

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.08.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k věřejnému nahládnutí - k.ú. Přední Výtoň
14.08.2017 Volby do poslanecké sněmovny konané ve dnech 20.-21.10.2017
16.07.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017
06.06.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
06.06.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017
14.05.2017 Rozpočtová opatření č. 1 - 4/2017