Úřední deska

Obec Petrovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.06.2021 03.07.2021 Zápis ze zasedání ZO ze dne 09.06.2021
31.05.2021 19.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31.05.2021 19.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
17.05.2021 30.06.2022 Závěrečný účet obce za rok 2020
13.05.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 3
15.04.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 2
23.02.2021 21.12.2021 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v obci Petrovice k 01.02.2021
23.02.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č.1
01.01.2021 Seznam veřejnoprávních smluv
17.12.2020 03.01.2022 Rozpočet obce na rok 2021