Úřední deska

Obec Oldřiš

Informace dle zák. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtů, výhledů a opatření - DSO Oldřiš- Borová

Informace dle zákona 250/2000 Sb.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 01.03.2017

« Informace dle zákona 250/2000 Sb.