Úřední deska

Obec Milotice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.06.2020 30.06.2021 Závěrečný účet s přílohami za rok 2019
30.06.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020
24.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpoč. hospod. MiND
22.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů svazku obcí
20.05.2020 31.08.2020 Opatření obecné povahy - nakládání s povrchovými vodami
13.05.2020 13.05.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
13.05.2020 13.05.2023 Veřejnoprávní smlouva - Město Kyjov
31.03.2020 31.03.2023 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Milotice
13.03.2020 12.03.2023 Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS-SDH Milotice
05.03.2020 Veřejnoprávní smlouva - FK Milotice, z.s.