Úřední deska

Obec Milotice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.11.2019 01.12.2019 Záměr na prodej nemovitosti č. 14/2019
07.11.2019 23.11.2019 Dražební vyhláška - nemovitost
07.11.2019 24.11.2019 Návrh rozpočtu, střednědobý výhled - svazek obcí K-V
06.11.2019 30.03.2020 Rozpočtové opatřená č. 6/2016
31.10.2019 16.11.2019 Územní rozhodnutí - dělení a scelování pozemků
31.10.2019 31.12.2025 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
23.10.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnení rozpoč. hospodaření MND
25.09.2019 30.06.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2019
10.09.2019 10.09.2022 Veřejnoprávní smlouvy - Město Kyjov
10.09.2019 10.09.2022 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Milotice