Úřední deska

Obec Městečko Trnávka

Záměr obce prodej pozemku p.č. 446-27 k.ú.Městečko Trnávka

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 15.05.2023
  • 30.06.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce