Úřední deska

Obec Libějovice

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.10.2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Černěves u Libějovic
15.10.2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Libějovice
10.09.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
29.07.2020 VV- OOP lesy
27.05.2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
27.05.2020 Závěrečný účet za rok 2019
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
06.01.2020 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
14.11.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
18.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci