Úřední deska

Obec Libějovice

Návrat na stránky Obce Libějovice

Zasílání novinek

Chcete-li být informováni e-mailem o změnách na této úřední desce:

Novinky RSS kanálem

Tato úřední deska nabízí odběr novinek také prostřednictvím RSS kanálu: Přihlásit odběr.

Co je to RSS kanál?

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.05.2023 10.06.2023 Záměr obce propachtovat pozemek p. č. 9/1 v k. ú. Nestanice
23.05.2023 15.06.2023 Návrh závěrečného účtu SMOOS
19.05.2023 19.06.2023 Návrh stanovení msítní úpravy provozu - Zákaz vjezdu nad 3,5 t po sil. III/12248 (Libějovice, Újezd)
15.05.2023 Závěrečný účet 2022
15.05.2023 31.05.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
10.05.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2023
27.04.2023 01.06.2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kal. rok 2022 a dosažené skut. v témže roce
19.04.2023 Návrh závěrečného účtu 2022
14.04.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023
13.03.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023