Úřední deska

Obec Koněprusy

Zpět na stránky
Všechny kategorie 1. Veřejná zasedání: pozvánky, zápisy, usnesení 2. Zveřejňování podle zákona: rozpočtová opatření, rozpočty, záměry 3. Veřejné vyhlášky obce 3. změna územního plánu - žádost 3.1. Platné vyhlášky, směrnice, řády 4. Vlastní zveřejňování obce 4.1. Odvádění odpadních vod (přihláška, vzor smlouvy+podmínky) 4.2. Žádost o připojení na místní komunikaci 5. Cizí žádosti o zveřejnění - součinnost 6. Územní plán obce (1.změna) 7. Hřbitov DSO Poberounské odpady Informace o úhradě poplatků za odpad Platné ceníky Popis činností a zodpovědností zastupitelů obce 2018-2022 Smlouvy Lesostavby Smlouvy z veřejných zakázek Strategický rozvojový plán obce 2018-2030 Územní plán obce Koněprusy - změna č. 2 Vodovod a kanalizace - provozování Volby 2017 Parlament Volby 2018 Prezident Volby 2018 Zastupitelstvo obce Volby 2019 Evropský parlament Volby 2020 Zastupitelstva kraje Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9. října 2021 Volby do Zastupitelstva obce Koněprusy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Volby Prezidenta ČR 2023 Výběrové řízení malého rozsahu: TDI pro Kanalizace a ČOV vyhl 26.3.2013 Výběrové řízení malého rozsahu: Vodovodní přípojky a šachtice vyhl. 23.5.2016 Výběrové řízení: Kanalizace a ČOV Koněprusy vyhl 26.3.2013 Výběrové řízení: Vodovod I. etapa Koněprusy Výroční zpráva podle §18, zákona č.106/1999 Záměry obce Koněprusy

Zasílání novinek

Chcete-li být informováni e-mailem o změnách na této úřední desce:

Termíny svozu SKO 2023

Informace o úhradě poplatků za odpad


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 01.02.2023

« Informace o úhradě poplatků za odpad