Úřední deska

Obec Karlovice

Obec Karlovice, Karlovice 183, URL: www.karlovice.eu, IČO: 00296112

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.01.2022 Informace pro občany k DPFO - rok 2022
19.01.2022 Oznámení o zahájení SŘ dle § 56 ZOPK - vydra říční a tchoř stepní - ALKA
19.01.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, namístních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP - Městský úřad Bruntál
13.01.2022 Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene služebnosti
12.01.2022 Oznámení o nálezu věci
11.01.2022 Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku obce
11.01.2022 Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce
11.01.2022 Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce
10.01.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Pipek_čmelák § 54, § 56 ZOPK
10.01.2022 Záměr pronájmu nemovitého majetku obce