Úřední deska

Obec Jedlová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.08.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
25.07.2018 25.08.2018 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
13.06.2018 Závěrečný účetza rok 2017
23.05.2018 31.05.2019 Závěrečný účet ZÚ SO AZASS 2017
26.03.2018 27.03.2019 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
14.03.2018 návrh rozpočtu na rok 2018
14.03.2018 Střednědobý výhled
22.12.2017 Zápis z veřejného zasedání obce Jedlová dne 19.12.2017
21.12.2017 Zápis z veřejného zasedání ZO Jedlová dne 19.12.2017
04.12.2017 Veřejné zasedání ZO dne 19.12.2017