Úřední deska

Obec Jedlová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.12.2019 Zápis z veřejného zasedání ZO Jedlová 17.12.2019
22.12.2019 rozpočtové opatření č. 3/2019
29.11.2019 Záměr obce Jedlová s obecním majetkem
26.11.2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí, stavební povoleí
19.11.2019 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS
19.11.2019 Rozpočet Svazku obcí AZASS
19.11.2019 Pověření ke vstupua vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
03.10.2019 Zápis z veřejného zasedání ZO Jedlová dne 18.9.2019
26.09.2019 Rozpočtové opatření č. 2
02.09.2019 seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem