Úřední deska

Obec Chotěšov

Oznámení o záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 70/38 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce

CHOT-015/2024


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 21.03.2024
  • 08.04.2024

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce