Úřední deska

Obec Chotěšov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.02.2024 15.04.2024 Zápis do prvních tříd ZŠ a ZUŠ v Libochovicích
14.02.2024 16.03.2024 EIA ov4 229„Těžba kalcinačních jílů v lomu Úpohlavy“- ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou
11.01.2024 MŠ CHOTĚŠOV - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 - schválený
11.01.2024 MŠ CHOTĚŠOV - Rozpočet (Plán nákladů a výnosů) 2024 - schválený
11.01.2024 Obec Chotěšov- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 - schválený
11.01.2024 Obec Chotěšov- Rozpočet na rok 2024 - schválený
11.01.2024 Rozpočtová opatření č. 6
02.01.2024 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za rok 2024
02.01.2024 Obecně závazná vyhláška obce Chotěšov, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chotěšov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
11.12.2023 Rozpočtová opatření č. 5